Välkommen

Vår strävan är att EUF skall erbjuda attraktiva program för olika åldersgrupper samtidigt som Övidsborg skall upplevas som ortens naturliga samlingsplats. Styrelsen tar gärna emot nya förslag till verksamhet och nya resurser att hjälpa till så att idéerna realiseras och verksamheten utvecklas.

Under Om oss- fliken hittar du styrelsens kontaktuppgifter.

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.