Välkommen till Evitskog ungdomsförenings hemisda. Här kan du läsa om vår verksamhet, våra aktiviteter och om uthyrning av föreningshuset Övidsborg.

Vår strävan är att EUF skall erbjuda attraktiva program för olika åldersgrupper samtidigt som Övidsborg skall upplevas som ortens naturliga samlingsplats. Styrelsen tar gärna emot nya förslag till verksamhet och nya resurser att hjälpa till så att idéerna realiseras och verksamheten utvecklas.

Följ oss på Facebook!


Kontaktuppgifter hittas här


Vill du bli medlem i EUF? Klicka här för mera information!


AKTUELLT


Trots utmanande tider har vi i EUF haft kontinuerligt online träffar där vi planerat och funderat hur vi skall utveckla verksamheten efter COVID-19. Vi hoppas och tror vi går mot ljusare tider och har några evenemang ni preliminärt kan boka in / fundera på. 

  • Flygplansklubb på Övidsborg för alla åldrar fr.o.m. 3.3. Läs mera HÄR
  • Möbeltapetseringskurs med Maria Berghäll 10-11.4 och 24-25.4 på Övidsborg. Max 10 deltagare. Preliminära anmälningar till josephine.frimodig@gmail.com 
  • “Vårfest” utomhus i maj, med grillmat, umgänge och program. Följ Evitskog Ungdomsförening r.f på Facebook för mer info eller var i kontakt med ordförande Teresa Wikström 050 5444 585
  • Om restriktionerna luckras upp kommer Henrikas och Mitas gympa att fortsätta, följ med Facebook för uppdaterad info. Stor del av gymnastiken kan mot våren ske även utomhus.

Pablo's food säljer lunchmat på Övidsborg på vardagar. Endast förhandsbeställning. För mera info följ www.facebook.com/PablosFood för att se menyn eller ta kontakt 045 1623 898

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.