Mjukt med Mita , jumppa för damer o herrar , tisdagar kl 19-20

Fortsätter from 13.9.2016

Anmälningar till Mita

Medlemsavgiften till Evitskog uf , 10 € för vuxna betalas till Euf:s konto EUF:s konto FI4440552020111383.

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.