Hantverksklubb på Måndagar, Grupp 1 17:00 - 18:30   Grupp 2 18:30 - 20:00 

Barngymnastig från 3 åringar uppåt på Tisdagar kl. 18:00 - 19:00

Musikklubb varannan lördag: 5-10 åringar kl 14:00 - 14:45 och under 4 åringar (med vuxen med) kl. 14:45 - 15:30. Anmälningar direkt till dragaren Helena Antfolk. Helenaantfolk@gmail.com   050 3245020

Föräldra-barn träff på Torsdagar kl. 10:30 - 12:30 

 

 

Medlemsavgiften till Evitskog uf på 5 € för barnen och 10 € för vuxna betalas in på Euf:s konto EUF:s konto FI4440552020111383. 

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.