Artikel

Anmälan till sommaren 2018 dagsläger pågår, se barnverksamhet fliken

 

 

 

Evitskog uf vann  1:a pris i nomineringen till NSU:s (Nylands svenska ungdomsförbund rf) årets förening 2016 ! Hurraa för oss alla.

Motivering "En grupp som har vidareutvecklat verksamhet och där målmedvetenhet kännetecknar arbetet"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om du vill erbjuda talkoarbete till någon flykting på Mottagningscentralen i Evitskog, så kan du ringa dejourerande handledaren tel 040 6203358

Finskalärare och hjälplärare behövs fortfarande, om du är intresserad så ring ovannämda nummer el kontakta  tex Laura Malin

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.