Artikel

 

VÅRMÖTE

Måndagen den 18.3.2018 kl. 18:00 på Övidsborg. 

Kom med och lyssna och diskutera vad som varit och vad som är på gång i föreningen. Det är också ett bra tillfälle att komma fram med nya verksamhetsidéer. Obs! Inget valmöte. Kaffe med dopp får du också. 

 

 

 

 

 

Evitskog uf vann  1:a pris i nomineringen till NSU:s (Nylands svenska ungdomsförbund rf) årets förening 2016 ! Hurraa för oss alla.

Motivering "En grupp som har vidareutvecklat verksamhet och där målmedvetenhet kännetecknar arbetet"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.