Artikel

NSU FRÅGESPORTSKVÄLL ARRANGERAS PÅ ÖVIDSBORG MÅ 29.10.2018 kl.19.00

Samla ett lag och delta i en rolig och uppfriskande frågesport. Ingen förhands anmälan krävs. Bifogat regler för de olika lagkombinationerna.

 

 

 

 

HÖSTMÖTE 21.11 2018 KL 18.30

Välkommen att delta i mötet på Övidsborg.

Vi planerar verksamheten för år 2019. Styrelsen har utarbetat ett förslag men alla ideer är välkomna att diskuteras.

Styrelsen behöver kompletteras med nya medlemmar !

Ordförande, viceordförande och kassören är i tur att avgå så NU behövs det nya krafter att föra vidare föreningens verksamhet och byns fina kulturarv.

Välkommen med ! Om du redan nu vet att du vill vara med, hör av dej till Lillan Westerholm tel. 0407752588

 

 

 

Evitskog uf vann  1:a pris i nomineringen till NSU:s (Nylands svenska ungdomsförbund rf) årets förening 2016 ! Hurraa för oss alla.

Motivering "En grupp som har vidareutvecklat verksamhet och där målmedvetenhet kännetecknar arbetet"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om du vill erbjuda talkoarbete till någon flykting på Mottagningscentralen i Evitskog, så kan du ringa dejourerande handledaren tel 040 6203358

Finskalärare och hjälplärare behövs fortfarande, om du är intresserad så ring ovannämda nummer el kontakta  tex Laura Malin

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.